502 503 188

Lekarze prowadzący

Kadra prowadząca szkolenia

Oferujemy wiedzę, doświadczenie i wieloletnią praktykę.

Dr n. med.

Jarosław Zagórski

Neurolog

Dr

Izabela Elżanowska – Jakubiak

Lek. dentysta

Dr

Natalia Gołębiowska

Neurochirurg, Lek.medycyny estetycznej

Dr

Dorota Kozdraj

Lek. dentysta

Dr

Olga Bobowska

Dermatolog

Dr

Rafał Kijek

Dermatolog

Dr

Adam Rukat
Stomatolog

Dr

Iwona Gołębiowska

Anestezjolog

Dr

Mateusz Wtorek

Lek. medycyny estetycznej

Dr N. MED.

Karolina Pinocy

Lek. medycyny estetycznej

Katarzyna Wróblewska

Personel medyczny – pielęgniarka

Dr

Zbigniew Samulski

Chirurg

Dr

Patryk Guglas

Alergolog,
Lek. medycyny estetycznej

Dr

Joanna Kisiel

Lek. medycyny estetycznej,
Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Dr

Karolina Bodora

Stomatolog,
Lek. medycyny estetycznej

Dr

Anna Bodora-Troińska

Internista
Lek. medycyny estetycznej

Dr

Jakub Mokrysz

Lek. stomatolog

Kontakt

Dofinansowanie: 731 008 633

Adres

ul.Wolność 2, 01-018 Warszawa