502 503 188

Szkolenia

Akademia biznesu

Akademia biznesu dla lekarzy i lekarzy dentystów oraz osób prowadzących placówki medyczne. Finanse – marketing – prawo – pozyskiwanie nowych pacjentów

program szkolenia

Podaj nam działający adres e-mail, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować i numer telefonu w celu przesłania wiadomości SMS dotyczącego dofinansowania. Nie będziemy wysyłać na ten adres e-mail spamu. Użyjemy go tylko w celu przekazania pliku PDF z programem szkolenia.

  Czas trwania

  Szkolenie 2-dniowe

  Poziom szkolenia

  Pełne szkolenie

  SZCZEGÓŁY SZKOLENIA

  Część 1: ASPEKTY PRAWNE PROWADZENIA PLACÓWKI MEDYCZNEJ

  • Podstawowe aspekty prawne i procedury prowadzenia placówki medycznej
  • Rozszerzenie działalności placówki medycznej o zabiegi medycyny estetycznej
  • Procedury związane prowadzeniem prawidłowej medycznej dokumentacji pacjenta
  • Powikłania pozabiegowe – aspekt medyczny i prawny
  • Tryb reklamacyjny w placówce medycznej – prawa i obowiązki placówki medycznej
  • Trudne przypadki roszczeń i reklamacji pacjentów

  Część 2: ASPEKTY MARKETINGU PLACÓWKI MEDYCZNEJ

  • Marketing – definicja, podstawowe pojęcia i instrumenty
  • Analiza konkurencji i otoczenia podmiotu medycznego
  • Plan i strategia marketingowa placówki medycznej – nowa placówka, istniejąca placówka, rozszerzenie usług
  • Budowanie wizerunku i marki
  • Promocja i komunikacja placówki medycznej – narzędzia online i offline
  • Gdzie należy się reklamować i jak powinna wyglądać efektywna reklama adekwatna do oferty usług medycznych, grupy docelowej klientów i lokalizacji praktyki
  • Media społecznościowe i Internet – najprostsze i najbardziej chwytliwe rozwiązania reklamowe/promocyjne

  Część 3: ASPEKTY FINANSOWE PROWADZENIA PLACÓWKI MEDYCZNEJ

  • Zwiększenie efektywności prowadzenia działalności, czyli zmaksymalizowanie rentowności – napływ nowych pacjentów i utrzymanie już istniejących
  • Kalkulacja kosztów, dochodów, przychodów i zysków, amortyzacja sprzętu, sprzęt w leasingu
  • Marża na usługi medyczne – kalkulacja
  • Inwestycje w placówkę medyczną: sprzęt, marketing, personel, nowości rynkowe itp. – kalkulacja
  • Promocje – różne formy działań promocyjnych na usługi medyczne np. tworzenie pakietów zabiegowych i ich opłacalność
  • Sprzedaż usług medycznych – stały proces oraz wybór nowych narzędzi i ścieżek sprzedaży

  Część 4: ASPEKTY AKTYWNEGO POZYSKIWANIA PACJENTA I NOWYCH KLIENTÓW

  • Segmentacja i zarządzanie bazą pacjentów / klientów
  • Nowy pacjent, stały pacjent, pacjent powracający – grupa docelowa pacjentów
  • Docieranie do nowych grup pacjentów, ich pozyskiwanie i utrzymanie
  • Oferowanie nowych usług wobec stałych pacjentów
  • Kadra / pracownicy i marketing wewnętrzny w podmiocie medycznym

  METODYKA SZKOLENIA

  Głównym celem szkolenia jest nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności, które pozwolą zwiększyć rentowność praktyki lekarskiej przez spójne i efektywne działania marketingowe, promocyjne, kreowanie wizerunku i usług, ale również dzięki efektywnemu zarządzaniu finansami: inwestycjami, kosztami, marżą, kalkulacją cen usług, obrotów i zysków. Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu w języku polskim i angielskim. Jesteśmy instytucją szkoleniową wpisaną do rejestru firm szkoleniowych i izby lekarskiej.

  Uczestnicy

  Jest maksymalnie 8 uczestników szkolenia i 2 prowadzących trenerów – praktyków w obszarze biznesu medycznego.

  Forma szkolenia

  Szkolenie jest prowadzone w formie mini-wykładów, aktywnych ćwiczeń i symulacji biznesu medycznego – prowadzenia i zarządzania gabinetem/placówką medyczną/kliniką.

  ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE

  Wypełnij formularz kontaktowy lub wyślij nam wiadomość.

  Kontakt

  Dofinansowanie: 731 008 633

  Adres

  ul.Wolność 2, 01-018 Warszawa